Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

Středisko Řehoře Mendla

Naše středisko vzniklo na jaře roku 1968 na Starém Brně, v prostorách augustiánského kláštera, kde v minulosti působil jako opat i světoznámý vědec, zakladatel nauky o dědičnosti, Gregor Mendel. Středisko sdružuje oddíly převážně křesťansky zaměřené. Ve všech dobách však byli členy střediska skauti s různým vztahem k víře, aniž by byli ti či oni nějak znevýhodňováni.

Každý rok pořádáme několik tradičních akcí. V září je to pro širokou veřejnost otevřený dálkový pochod Z Brna do Brna, v říjnu to bývá Středisková pouť, kdy se postupně z tohoto setkání stala akce, spojená s hrami a soutěžením. V prosinci organizuje celostátní akci Betlémského světla. Připravuje převoz Betlémského světla z Vídně do České republiky, a následný rozvoz po celé republice. Tato aktivita se stala nedílnou součástí naší činnosti a především zdrojem mnoha krásných zážitků (více na Betlémské světlo) Další tradiční akcí střediska jsou jarní závody O Černou buzolu a Buzolka, které slouží členům nejen pro setkání, ale také pro nácvik na postupové junácké závody: Svojsíkův závod (věková kategorie skautek a skautů 11-16 let) a Závodu vlčat a světlušek (věková kategorie 6-11 let). 

Kromě již zmíněných pravidelných akcí naše středisko pořádalo i několik akcí celostátních či krajských (celostátní kolo Závodů vlčat a světlušek  v roce2004, krajské kolo Svojsíkova závodu v roce 2007 a celostátní kolo Svojsíkova závodu v roce 2013). Na středisku také již 10 let funguje tým Andula, který se zabývá praktickou výukou první pomoci (více na ZK Andula)

Středisko i jeho jednotliví činovníci kladou velký důraz na skautské vzdělávání. Ve středisku se pořádají rádcovské setkání, kde se snažíme formovat současné a budoucí rádce našich družin. Středisko spolupracuje s ostatními středisky okrsku při organizaci kursů čekatelských a vůdcovských. Mnozí činovníci jsou absolventy lesních škol či dokonce instruktorských lesních škol, mezi mladými každoročně několik skládá vůdcovské zkoušky. S tím úzce souvisí skutečnost, že činovníci střediska si dobře uvědomují, že středisko nemůže žít jen samo pro sebe. Činovníci střediska jsou tradičně zastoupeni v Brněnské radě Junáka, na úrovni okrsku i v krajské radě Junáka (Jihomoravského kraje).
 
Postupem času se středisko Řehoře Mendla rozrostlo a mělo až 10 oddílů a více než 400 členů a tak se rozhodlo v roce 2017 rozdělit na dvě střediska. V současné době (2017) středisko Řehoře Mendla má přes 200 členů v 6 oddílech: 4. dívčí oddíl, 41. koedukovaný oddíl, 91 R roverský kmen Kerberos, 93. koedukovaný oddíl, 95. oddíl Quercus (Modřice) a kmen dospělých. Nově vzniknuté středisko Ignis nyní tvoří oddíly: 26. dívčí, 72. chlapecký, 91. chlapecký oddíl a  klub dospělých.  

Vůdkyní střediska je sestra Bejby, její zástupce je bratr Brouček. Členy střediskové rady jsou vůdcové jednotlivých oddílů: Netty (4), Cedník (41), Radim (91R), Alexandr (93), Šveska (95) a Brouček (kmen dospělých). Jmenovaným členem je hospodář Tonda, který předává funkci sestře Ellie. Středisková rada se schází pravidelně jedenkrát za měsíc. Středisko má také v souladu s novým občanským zákoníkem obsazenou revizní komisi: Teti (4), Míša (41) a Slunko (95)

 

Aktuality

Galerijní tramvaj