Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

 

Betlémské světlo

 

Brněnští skauti přivezli v sobotu 10. prosince 2011 do Česka Betlémské světlo, které převzali při ekumenické bohoslužbě  ve 14.00 hodin v chrámu Zur Heiligen Familie ve Vídni.

Přijeli vlakem z Vídně a v olejových svítilnách uchovávali plamen slavnostně zažehnutý v Betlémě, kde se podle křesťanské tradice narodil Ježíš Kristus. Světlo se v Česku v posledních letech stalo jedním z moderních symbolů Vánoc.

Úkolem skautů je to, aby plamínek cestou nezhasnul. Pro jistotu mají více svítilen. "Je to jednak pocit zodpovědnosti, v pořádku dopravit to světlo pro Českou republiku, ale také pocit velké radosti, že se tohoto projektu mohu účastnit," řekl ČTK jeden ze členů výpravy Pavel Blažík.

V neděli 11. 12. 2012 v 9.00 hod. skauti předali světlo do rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho při mši v katedrále svatých Petra a Pavla.

Následný rozvoz Betlémského světla vlaky po České republice se uskuteční o týden později, v sobotu 17. prosince 2011.

Tradice šíření betlémského světla vznikla v Rakousku v roce 1986. Původně šlo o charitativní počin na podporu nevidomých a slabozrakých dětí. Brněnští skauti tradici do Česka přinesli po pádu komunistického režimu, když obnovili kontakty s rakouskými kolegy.

Do Betléma je každý rok pro plamínek vyslán chlapec nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého. Potom se světlo šíří do celého světa. Biblické motto letošního betlémského světla zní: Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo.

Převzato z ČTK a webových stránek brněnského biskupství

 

Cesta pro Betlémské světlo do Vídně.

Sešli jsme se na Mendlově náměstí jak už bývá zvykem a v 7:30 jsme vyjeli. Cesta ubíhala tak pomalu že se ani nedalo říct jestli vůbec jedeme. Nakonec vše dobře dopadlo a my jsme po dlouhém popojíždění po Vídni dojeli ke kostelu, ve kterém se letošní rok předávalo Betlémské světlo. Jelikož jsme měli čas, šli jsme se projít na tradiční Vídeňské trhy, které jsme si prošli a koupili si něco na zub, nebo drobnou věc pro obveselení. Když už nás trhy omrzeli, vrátili jsme se metrem až ke kostelu a za pár okamžiků již začínal obřad předávání. Byl velice pěkný a zazněla při něm i naše rodná čeština. Po ukončení obřadu, při kterém jsme vyslechly nádherné čtení a převzali světlo, bylo před kostelem připraveno pohoštění ve formě teplého čaje a výborné rolády. Chvíli jsme pobyli a popovídali s ostatními skauty a při té příležitosti jsme předali putovního pejska z Ameriky. Když jsme se dostali k autobusu, bylo už pozdě a tak už jsme jeli přímo domů, tam jsme se rozešli všichni do svých domovů.

Lukáš Wojtek, 91. oddíl

 

Předání Betlémského světla na Petrově.

V sobotu dovezli naši skauti z Vídně Betlémské světlo, které jsme slavnostně předali otci biskupovi Vojtěchu Cikrlemu při nedělní bohoslužbě. Mše svatá začala v 9:00. Já, Woody a Shampy jsme ministrovali. Během mše četl Čert s Janou Brázdovou přímluvy. Potom následovalo předávání Betlémského světla s průvodem zástupců skautů a davem novinářů. Po skončení mše vzadu v kostele rozdávala naše družina lidem skautské kalendáře.    

Vojta, 91. oddíl

 

O betlémském světle bylo i vysílání České televize - viz odkazy

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10274470705-dobre-rano-s-jednickou/311292320120119/obsah/181403-beseda-betlemske-svetlo/

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10274470705-dobre-rano-s-jednickou/311292320120119/obsah/181406-beseda-betlemske-svetlo/

Aktuality

Galerijní tramvaj