Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

Historie 1. střediska Řehoře Mendla

 

Junácké středisko Brno I. bylo založeno v květnu roku 1968. Střediskové rady se konaly střídavě v klubovnách několika oddílů, a to v klubovně na ulici Hybešova 7, Mendlovo nám. č. 9 a Mendlovo nám. č. 1 (v areálu kláštera, kde působil opat Řehoř Mendel). Zakládající oddíly střediska: 90. oddíl, 91. oddíl, 2. vlčácký oddíl, 14. dívčí oddíl, 14. chlapecký oddíl, 63. oddíl, 15. dívčí oddíl, 76. oddíl, 22. oddíl, 42. oddíl a 26. dívčí oddíl - nejprve součástí 91. oddílu, samostatně od června 1968. 4. 12. 1968 přijalo středisko název „Junácké středisko Řehoře Mendela Brno I". V roce 1969 se středisko dělí, středisko nyní tvoří oddíly 90, 91, 92, 26 D, 76, 76 D a 63. Vedoucím střediska je zvolen br. Ing. Jindřich Němec - Fakir.. K 1. 2. 1970 má středisko 216 členů.
Dne 18. 8. 1970 je poslední rada 1. střediska. K tomuto dni končí 1. středisko Junáka – Řehoře Mendla svoji činnost. Po dlouhém a těžkém zvažování se do nové jednotné organizace PO SSM přihlásily tyto oddíly - 91, 92, 76 a 63. Oddíly 90 a 26 D ukončily svojí činnost, ale některé členky 26. oddílu požádaly o zaregistrování nového dívčího oddílu s číslem 91D. Středisko se registruje u PO SSM, vedoucím střediska potvrzen i nadále Ing. Jindřich Němec. V těžkých dobách se snaží jednotlivé oddíly uchovat co nejvíce ze svého skautského programu, je to však stále obtížnější, ideové kontroly bedlivým zrakem dohlížejí na činnost. A tak postupně tyto oddíly zanikají, přátelství bývalých členů však zůstává.


Dnešní středisko "Řehoře Mendla" navazuje na středisko stejného jména, které vzniklo na jaře roku 1968 na Starém Brně. Po sametové revoluci začal život střediska 10. ledna v klubovně 4. oddílu na Kopečné. Bratr ing. Jindřich Němec – Fakir obnovuje znovu středisko, členy se stává 91. oddíl, 26. oddíl, 41. oddíl, 4. oddíl a 93. oddíl. Ožívá 91. oddíl  a skoro současně 26. dívčí oddíl. Br. Fakir se stal opět vůdcem střediska a tuto funkci zastával obdivuhodným způsobem do jara 2001, kdy vedení převzala sestra Ing. Brigita Kolářová - Bejby. Hledaly se klubovny - 91. a 26. oddíl se opět po dohodě s otcem opatem mohly vrátit do svých původních prostor, kdy se v areálu augustiánského kláštera scházely až do nutné rekonstrukce námi užívaných prostor v roce 2004. Odcházíme nejprve do provizorních prostor v Bohunicích, od roku 2007 jsou oba oddíly ve vlastních klubovnách na ulici Křížkovského 27.
Oba oddíly si vedou velmi zdatně v mnoha ohledech, včetně účasti na závodech – například vlčata z 91. oddílu se v roce 1998 a 2000, 2002, 2004 a 2006 a 2008 probojovala až do celostátního kola Závodu vlčat a světlušek, v roce 2002 celostátní kolo dokonce vyhrála. Z 91. oddílu, který se stále rozrůstá, se vyčlenila v roce 2008 skupina roverů a založila samostatný 91 R roverský kmen Kerberos. Přesto má Jednadevadesátka v roce 2009 již 94 členů a stává se tak největším chlapeckým oddílem v republice. Proto se od 1. září 2009 kohoutovická část oddílu osamostatnila a obnovila v Kohoutovicích činnost původního 72. oddílu.

41. smíšený oddíl zahájil svojí činnost v Domě důchodců na Havlíčkově ulici č. 27 v pátek 2. března 1990. V září 1990 se oddíl přestěhoval do klubovny na Kampelíkově, kterou získal od Pionyrů. Tuto klubovnu obývá oddíl dodnes a díky úsilí bratra Broučka se oddíl (respektive středisko) stal v roce 1998 spoluvlastníkem domu, ve kterém je klubovna umístěna. Oddíl se orientuje mimo jiné i na nejmladší adepty skautského programu, tedy na předškoláky a žáky prvních tříd. Neměli bychom také zapomínat, že právě 41. oddíl a jeho činovníci měli v počátcích svou nezastupitelnou úlohu při předvánočním předávání Betlémského světla nejen po Brně, ale i po velké části republiky.

K těmto kmenovým oddílům střediska se v r. 1990 přidaly sestry ze slavného 4. dívčího oddílu. Tento oddíl založil tradici každoročního střediskem pořádaného pochodu "Z Brna do Brna".


Bývalý činovník 91. oddílu - br. František Buček – Šlupka, bydlící v brněnském předměstí Tuřany se v roce 1990 se spojil s ing. Janem Šnajdrem a založili zde 93. oddíl. V roce 2008 přešla část tohoto oddílu do jiné skautské organizace, v našem středisku navázal na jeho činnost 93. kmen dospělých Renegades.

V roce 2011 se stává členem našeho střediska i nově vzniklý 95. skautský oddíl Quercus v Modřicích.

V roce 2014 obnovil 93. oddíl svoji činnost jak dětský s jednou družinou. Již o rok požději uspořádal letní tábor.

1.1.2017 ze střediska Řehoře Mendla odchází 26. dívčí, 72. chlapecký, 91. chlapecký a 72† oddíl oldskautů a zakládají nové středisko Ignis

Aktuality

Galerijní tramvaj