Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

Jako každý rok, i o letošních prázdninách většina našich oddílů strávila nějaký čas na letním táboře, kde na ně čekala spousta her, dobrodružství, zábavy, ale i práce, námahy a odříkání. Dívčí 4. oddíl byl na svém tradičním tábořišti ve Stálkově, dívčí 26. oddíl na svém novém tábořišti ve Studenci, kde měl po nich letos tábor také 95. oddíl,  41. oddíl měl svůj tábor u Vratislávky, 91. a 72. chlapecký oddíl měl svoje tábory tradičně na svém tábořišti ve Valdíkově.

 

72. oddíl napsal:

Celotáborová hra nesla název "Synové Yterbie". Na sedmnáct dní se z nás stali rytíři, rozdělili jsme se do pěti bojových cechů a hned první den se vzbouřili proti tyranii a útlaku Sibeřanů a obsadili tábor. Ten se stal naši základnou, ze které jsme podnikali výpady do okolí a obsazovali další a další území. Mapa, která byla vyvěšená v táboře, se nám tedy postupně pěkně zaplňovala a okolní území podrobovalo. Samozřejmě takovému boji musela předcházet i výroba ručních zbraní, obléhacích zbraní a opevnění. Někdy bylo lepší zvolit vyjednávací taktiku nebo špionáž než jenom bezhlavý boj. Proradné Sibeřany se nám nakonec přeci jen podařilo porazit a mohli tak oslavit velké vítězství. Na táborové fotky a videa se můžete podívat na stránkách: www.72.skaut1stredisko.cz

Jiří Březina - Čára, vedoucí tábora

 

91. oddíl napsal:

Letošní celotáborová hra se odehrála v duchu dobývání města Brna za dob třicetileté války, kdy se Švédové snažili toto město získat. Na začátku tábora jsme se rozdělili do pěti skupinek (cechů), ve kterých jsme společně naše město nakonec ubránili. Celý tábor jsme hráli různé hry, které byly vždy náročné na něco jiného. Jednou to bylo o našem taktizování, podruhé o naší fyzičce a někdy i o naší psychice. Naštěstí nás vždy správně vedl generál Raduite de Souches, který s námi vždy vymyslel to správné řešení. Věřím, že se celotáborová hra vydařila, že si ji všichni užili a že nám dala i některé rady doživota.

Jirka Potáček

Na našem letním táboře ve Valdíkově jsme se učili různým dovednostem – vyráběli jsme šípy a luky, kovali žhavé železo, učili se střílet ze vzduchovky i luku, jezdit na jednokolce, přišívat knoflíky, ovládat loď, budovali jsme různé stavby jen s pomocí provazů, vyráběli jsme výrobky z hlíny či ze sádry, rozdělávali oheň třením dřev, hráli jsme různé hry ve dne i v noci, chodili se koupat, byli jsme na jednodenním i třídenním výletě, postavili jsme si i pec, ve které se nám podařilo upéci i pizzu. Po celou dobu tábora jsme statečně bránili město Brno před Švédy, nakonec jsme našli i jejich poklad. Ale také jsme ráno museli vylézat z teplých pelíšků na rozcvičky, škrábali jsme brambory, umývali nádobí a pomáhali v kuchyni, občas jsme zmokli, museli jsme jíst to, co nám bylo předloženo a také bylo po nás vyžadováno, abychom si uklízeli svoje věci ve stanu. To byl náš mimo jiné také nášletošní tábor.

Vašek

 

 

Aktuality

Galerijní tramvaj