Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

Náš Mikuláš na stránkách Zpravodaje

 

V novém – lednovém vydání Zpravodaje městské části Brno-střed vyšel na páté straně článeček o návštěvě skautů a skautek našeho střediska v Léčebně dlouhodobě nemocných na Červeném kopci:

Skauti přišli spolu s Mikulášem za dlouhodobě nemocnými
V neděli 4. prosince měli v Léčebně dlouhodobě nemocných na Červeném kopci zvláštní návštěvu. Večer tu totiž zaklepal na dveře sám svatý Mikuláš. Doprovázen andělem, čertem a skauty, rozdával pacientům za zpěvu koled drobné dárečky, které jim vyrobili skauti a skautky střediska Řehoře Mendla. Mikuláš nezapomněl ani na sestřičky, které se tu o pacienty obětavě starají, a tak byl tento večer snad pro pár lidí o něco radostnější – pro některé z nečekané návštěvy Mikuláše, pro skauty z pocitu vykonaného dobrého skutku.
Skauti ze střediska Řehoře Mendla přišli dlouhodobě nemocné stejným způsobem podpořit i předchozí rok.

Aktuality

Galerijní tramvaj