Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

 

Naše letní tábory

 

Celé jaro se jednotlivé oddíly připravovaly na letní tábory. Nyní již jsou za námi. a jak dopadly:

4. dívčí oddíl - tábor ve Stálkově

Tábor začal poklidně až do dne, kdy byl vykraden trezor místnímu věhlasnému bankéři a byl mu zcizen diamant nevídané hodnoty. Jako hlavní podezřelý byl kupec tohoto diamantu. První výsledky expertýz případ zamotaly a přítomné 3 vyšetřovatelské skupiny naznaly, že jsou na tento případ krátké a proto byl přivolán Sherlock Holmes, který neprodleně přijel z dalekého Londýna až k nám na Stálkov. Pod jeho vedením jsme se společně prodíraly případem, který se den ode dne víc a víc komplikoval. Postupně jsme nacházely stopy a zajišťovaly důkazní materiály, které nás pomalu ale jistě dovedly na stopu pachatele. Ten se začal obávat o své prozrazení a snažil se nás vystrašit a dokonce i postřelil hlavního svědka, který díky svým zraněním nemohl vypovídat. Pachatele jsme nakonec dopadly. Koho by na začátku napadlo, že diamant ukradla bankéřova dcera a to vše z nešťastné lásky. Vše se pokusila hodit na kupce, jakožto svého milence, který ji opustil.
Více zde:   http://jesterkyzectverky.webnode.cz/tabor/

 

26. dívčí oddíl - nové tábořiště ve Studenci

Žel, vše o táboře je zatím utajeno, ale určitě byl.

 

41. oddíl - tábor ve Vratislávce

Rovněž je vše o táboře zatím utajeno, ale také byl.

 

72. chlapecký oddíl - tábořiště ve Valdíkově

Tábor 2012 - Skautské století
První tři týdny prázdnin náš oddíl opět prožil na letním skautském táboře ve Valdíkově v duchu stoletého výročí založení českého skautingu. Přenesli jsme se do doby, kdy A. B. Svojsík přinesl myšlenku skautingu do našich zemí a založil zde první skautské družiny. Poté jsme si na vlastní kůži prošli celým skautským stoletím a prožívali všechny možné události, které se v minulosti staly, a ve kterých junáci hráli důležitou roli.

Zažili jsme boje v zákopech v první světové válce i období první republiky, kterou skauti pomáhali zbudovat nejen zajištěním poštovní služby. Okusili jsme si nástup nacismu a s tím spojený zákaz činnosti Junáka. Dále nástup komunismu a další restrikce vůči Junáku. Připojili jsme se k protikomunistickému odboji a poznali i období pražského jara a s ním spojený studentský majáles. Vrcholem byla sametová revoluce, kdy skauti pomohli strhnout nastolený režim a připojili se ke studentským demonstracím a tím zakončili nejen období komunismu u nás, ale i naši celotáborovou hru.

Program skautského tábora není ale jenom o hře, ale také o utužování nejrůznějších skautských znalostí, přežití v divočině, sportování, rukodělkách, výletech a hlavně o kontaktu s přírodou. Zavítal za námi i starosta Kohoutovic Petr Šafařík a na dva dny nás navštívila družinka hendikepovaných Tučňáků. Za zmínku také stojí pomoc obci Valdíkov, za kterou nám valdíkovský starosta Jan Pavlíček ukázal hasičskou zbrojnici a stříkačku, kterou jsme si mohli u rybníka řádně vyzkoušet.

Kluci si z tábora odvezli spoustu zážitků a zkušeností. Na vlastní kůži zakusili smutná i radostná období naší historie a snad i díky tomu si budou více vážit životů, které padly či trpěly pro skautskou myšlenku a pro naši vlast.

Vice na našich stránkách http://72.skaut1stredisko.cz/index.php/tabory/176-tabor-2012-skautske-stoleti

 

91. chlapecký oddíl - letos vyjímečně na pronajatém tábořišti v Uhřínově

Táborová hra nás zavedla do doby objevování nových námořních cest, pluli jsme podle nalezeného deníku s posádkami lodí Vasco da Gamy do Indie, kde jsme, jak jinak, nakonec nalezli také velký poklad. Tábor však nebyla jen hra, učili jsme se zde samostatnosti, mnoha dovednostem, někdy i troše odříkání, prožili chlad i krásu nočních hlídek, služby v kuchyni, puťáky po blízkém i dalekém okolí, soutěže ve sportovních i skautských disciplínách, někteří z nás zde v záři ohně složili svůj vlčácký či skautský slib.
V roce, kdy slavíme sto let českého skautingu, jsme si na našem táboře při zapalování táborového ohně toto výročí připomněli, vždyť přesně před sto lety podobný táborový oheň na prvním táboře českých skautů ve vorlovských lesích v červenci 1912 zapaloval A. B. Svojsík.

Pro ty zvídavé zveřejňuji stránky lodního deníku, který v průběhu tábora psala posádka lodí. A jak už to někdy bývá, některé dny pro naprostou vyčerpanost posádky nebyly ani zaznamenány, proto je zde nenajdete. Ale i tak tyto zápisy stojí za přečtení.

Více zde:  http://91.skaut1stredisko.cz/?id=kronika:487

 

93. kmen dospělých Renegades

Pokud nějaký byl, tak v utajení

 

95. smíšený oddíl Quercus

Vzhledem k tomu, že oddíl teprve rozjíždí svou činnost, tak letos ještě tábor nebyl. Ale příští rok, to uvidíte!

 

Aktuality

Galerijní tramvaj