Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

Oslavy 80 let 26. oddílu - 1. 5. 2013

Náš oddíl už existuje opravdu dlouho. Dne 8. května 2013 tomu bylo na den přesně 80 let od jeho vzniku. Proto jsme se rozhodly uspořádat pořádnou oslavu, a to ve středu 1. května. Tato velká akce chtěla samozřejmě i pořádnou přípravu. Již několik týdnů před oslavou jsme se připravovaly, sháněly staré fotky, kroniky a jiné materiály. Dále jsme se pokusily kontaktovat co nejvíce bývalých členek, aby si s námi mohly zavzpomínat a oslavit toto velké výročí. Když to nešlo e-mailovou adresou, obcházely jsme členky s pozvánkami osobně! Vše to začalo zábavnou hrou u kluboven, kde si každý mohl vyzkoušet své skautské dovednosti, a to například ze skautské historie, v prolézání lanových překážek, zatloukání hřebíků nebo uzlování. Po celou dobu byla otevřená klubovna plná kronik, starších i novějších fotek a samozřejmě nějakého toho občerstvení. Poté jsme se všichni odebrali k Letohrádku Mitrovských, kde proběhl slavnostní nástup. Bylo nás tu opravdu hodně! Na nástupu se představily jednotlivé družiny a zakřičely svůj pokřik. Společně jsme si zazpívali skautskou hymnu a připili si citronádou. Poté jsme se společně odebrali na mši do kostela Milosrdných bratří. Odtud jsme se vydali k táboráku k chlapeckým klubovnám na Červený kopec. Zde jsme si četli jednotlivé úryvky ze starých kronik a bývalé členky nás učily písničky, které dříve zpívaly. My jsme zazpívaly naši novou oddílovou písničku Do kopce nebo rovinou a také Lilii skautskou. U ohně samozřejmě nesměly chybět párky a také jsme rozkrojily výborný dort! I naši skautští bratři nám popřáli k narozeninám a dostaly jsme od nich nové nářadí, nůž a krásnou kytici se symbolickými 26 tulipány. Myslím, že jsme to společně pořádně oslavili, tak za 10 let zase!

Lída a Kýta - 26. oddíl

 

Ve středu 1. května se dožil náš sesterský 26. oddíl úctyhodného věku – 80 let. A tak zástupci našeho oddílu přišli popřát sestrám hodně sil a Boží pomoci do dalších let.
Klubovna na Křížkovského plná starých kronik, fotografií, pohoštění, současných a bývalých členek oddílu a hostů, velkolepý slavnostní nástup v parku u letohrádku, poděkování našemu Pánu při mši svaté v kostele u Milosrdných a slavnostní táborák s písničkami a předčítanými zápisy z kronik – to byly opravdu důstojné oslavy.
Sestry, díky za pozvání!

Vašek - 91. oddíl

 

Aktuality

Galerijní tramvaj