Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

 

Setkání na Vranově

 

Hnědá šestka na Vranově - 16. 10. 2011

Za slunečného, ale mrazivého rána se sešla téměř kompletní Hnědá šestka, aby pod Švejkovým vedením doputovala na Vranov, kde se na své tradiční podzimní pouti sešly oddíly celého našeho střediska. Uvítala nás poněkud netradiční silueta poutního kostela – některým všímavým vlčátkům neušlo, že mu chybí jedna věž. Po slavnostním zahájení jsme se odebraly na mši sv., po které jsme se přemístili na naši základnu nad Vranovem. Zde nás čekalo 26. oddílem připravené „Klání o superhrdinu“, kdy v deseti různých disciplínách, rozmístěných po okolních lesích, se jednotlivé soutěžící kolektivy snažily dosáhnout kvalit svých televizních hrdinů. Vítězné seskupení pak obdrželo masky a šerpy, že by jim i želvy Ninja záviděly. A to už se sluníčko pomalu klonilo k západu, takže šupky dupky na autobus a domů do teplíčka k maminkám.
Vašek, 91. oddíl

 

Kamzíci:

V neděli 16. 10. se Kamzíci spolu s Luňáky a Supi vydali na tradiční pouť na Vranov, kde jsme se potkali se všemi oddíly z našeho prvního střediska. Jeli jsme do Útěchova a odtud jsme pěšky došli na Vranov. Zúčastnili jsme se zde mše (vlčata všech oddílů měla navíc vlastní kázání v boční kapli) a poté jsme se přesunuli na naši základnu v lese za Vranovem. Zde se všichni rozdělili do skupinek, které bojovali o šanci stát se nástupci zestárlých superhrdinů (Spiderman, Pokémoni, Úžasňákovi) Nakonec zvítězila skupinka, kde byli z družiny Kamzíků David a Lukáš, kteří byli odměněni šerpou a super hrdinskými brýlemi.

Napsal: Myšák, 72. oddíl

 

Jestřábi:

V neděli 16. 10. jsme se vydali hromadnou dopravou do Vranova u Brna, abychom se setkali s celým prvním střediskem, jehož jsme součástí. Kolem půl desáté jsme stanuli před kostelem ve Vranově a zahájili oddílovými a družinovými pokřiky. Společně jsme prožili mši svatou, a hned poté se odebrali na základnu našeho střediska, která přebývá ukryta v lese kousek od obce. Brzy jsme byli zasvěceni do toho, co nás čeká a na základě složitého systému rozděleni do různých skupin tak, aby v každé skupině byli zastoupeni skauti každého věku. V těchto skupinách jsme potom navštěvovali různá stanoviště, a tím procházeli konkurz na nové superhrdiny, jako nástupci těch, kteří již zestárli. Vítězná skupinka byla odměněna superhrdinovskými brýlemi a šerpami. Z jestřábů byl v té skupince pouze Přemek, zato celková účast družiny předčila svým drtivým počtem zástupce všech oddílů.

Zapsal: Žižka, 72. oddíl

 

V neděli 16. října jsme se sešly ráno u kostela na Mendlově náměstí. Dojely jsme do Útěchova a odtud pěšky po zelené na Vranov, kde jsme se spolu s ostatními oddíly zúčastnily mše svaté. Po mši jsme šly na základnu. Po obědě jsme se rozdělili na skupinky a běhali po stanovištích a plnili úkoly. Sluníčko svítilo, takže nikdo nezmrzl. Při úkolech nám asistovali Úžasňákovi, Harry Potter, Spiderman, Megamysl, Superman a další. Domů jsme přijeli plní dojmů.

Míša - 26. oddíl

 

Aktuality

Galerijní tramvaj