Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

Zelená šestka na skautské pouti  23. 4. 2016

Letošní skautské putování ke svátku sv. Jiří, patrona skautů, mělo za cíl Svatou bránu v klášteře ve Žďáru nad Sázavou. A protože to je přece jen z našich domovů poněkud daleko, tak jsme jeli vlakem do Radňovic. Zde jsme obdrželi mapky, podle kterých jsme nejdříve došli k poutnímu kostelu Božího milosrdenství. Tady jsme naše putování zahájili modlitbou a dozvěděli se i spoustu informací o tomto krásném moderním kostele. Odtud jsme, jak to u poutníků bývá, putovali přes louky i lesy k dalšímu poutnímu kostelu, a to sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, k tomuto klenotu barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Zde jsme se při prohlídce dozvěděli, že zásluhu za stavbu tohoto kostela měl žďárský opat Václav Vejmluva, který nám byl ihned velice blízký, zvláště když jsme se dozvěděli, že pochází z rodiny sládka Jana z pivovaru na Starém Brně. Ze Zelené hory jsme sešli dolů ke žďárskému klášteru, kde byl cíl cesty. Po odpočinku a nasycení jsme přivítali otce biskupa Vojtěcha a konečně jsme mohli projít Svatou branou do zdejší baziliky, kde jsme měli poutní mši svatou. Čas čekání na zpáteční vlak jsme si krátili skotačením na dětském hřišti uprostřed žďárského sídliště a potom už, unaveni, přes mosty a tunely jsme jeli vlakem domů.

Vašek

Skautská pouť očima Hnědé šestky  23. 4. 2016

Letošní skautskou pouť jsme zahájili na nádraží. Odtud jsme Švejk, Tadeáš, Štěpán, Tom, Honza a zbytek oddílu, po úspěšném zakoupení jízdenek odjeli směr Radňovice. Tady na nás čekal jeden ze Žďárských skautů, kteří tuto pouť připravili. Dostali jsme mapu s trasou a vyrazili. První zastávka byla v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Zde nám místní farář popovídal o tomto moderním kostele, pomodlili se a dostali jsme požehnání na cestu. Šli jsme chvíli mezi poli a potom zašli do lesa. Cestou mírně poprchávalo, ale nic velkého. Po asi třech kilometrech byla první zastávka. Najedli se a plnili první úkol, kterým bylo projít trasu se zavázanýma očima s jen slovní nápovědou. Odtud naše cesta vedla do vesnice Vysoké a dále po žluté značce na do poutního kostela na Zelenou horu. Po prohlídce kostela jsme dostali několik otázek z dnešního putování. Něco jsme věděli, ale nebylo to slavné. Chvíli jsme si ještě odpočali, najedli se a vyfotili. Odtud už byl na dohled kostel, kde je tento rok otevřená jedna ze Svatých bran, který byl náš cíl. Zde nás již čekal biskup Vojtěch a poutní koláčky. Po nástupu a skautské hymně jsme prošli Svatou branou a naše putování zakončili mší svatou. Po mši svaté jsme využili možnosti odjet na nádraží autobusem. Zde jsme dojedli poslední zbytky svačiny, zahráli si na piáno a vyrazili rychlíkem směr Brno.

Švejk

Aktuality

Galerijní tramvaj