Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

Zelená šestka - 91. oddíl

Pravidelné podzimní střediskové setkání začalo mší svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích. Odtud jsme se přesunuli zvláštním autobusem do Líšně, kde jsme následně došli na místo setkání do obřanského lomu. Zde jsme byli rozdělení do skupinek, které na vyznačené trase plnily úkoly, jejichž splněním pomohly na svobodu Gerhardovi, pánovi obřanského hradu. Ty šťastnější skupinky došly zdárně do cíle, ty méně šťastné zabloudily a naopak ony byly vysvobozeny až našimi vedoucími. Nakonec byli zachráněni všichni – duch pána Gerharda byl zbaven svého zakletí a dětičky se šťastně vrátily, byť některé trochu později, domů.
Nu, alespoň jsme se něco naučili pro příště – když se ztratíme, tak zůstaneme stát na místě, však on nás někdo najde.

Vašek

Ostříži - 91. oddíl

Sešli jsme se na Gajdošově v 9:45. Vešli jsme do kostela a konala se mše svatá. Po mši jsme vyrazili na Hády do lomu. V lomu jsme se najedli a pak byl nástup, kde jsme se rozdělili na skupiny, které byly určeny náhodně podle papírků, které jsme dostali.
A poté jsme vyrazili po fáborcích na stanoviště, kde jsme měli dělat úkoly. Například jsme měli klacek a na klacku byla přivázaná šňůrka se šroubkem, kterou jsme měli trefit do sklenice od piva.
Jakmile jsme dokončili všechna stanoviště, tak jsme šli osvobodit uneseného prince a za to jsme dostali poklad, který vyznačoval sladkou čokoládu.
Setkání se mi líbilo.

Petr Pospíšil

 

Dne 11. října se celý náš 72. oddíl zúčastnil střediskového setkání.

Z Kohoutovic a ze Žebětína jsme se vypravili po družinách. A celé setkání jsme zahájili, již společně i s dalšími skauty z jiných oddílů našeho střediska, mší svatou v židenickém kostele sv. Cyrila a Metoděje. Po mši svaté jsme se všichni napěchovali do jednoho autobusu objednaného jen pro nás. (Bylo nás opravdu hodně, ale skaut se přeci vejde všude). Odjeli jsme až ke kopci Hády, kde jsme se přímo v lomu na chvíli zastavili a naobědvali se a ještě stihli prozkoumat široké okolí. Po obědě následoval společný nástup, kde jsme se dozvěděli, že budeme následovat stopy středověkého pána Gerharda z Obřan. Po rozdělení na skupiny jsme se vydali na cestu, kde jsme plnili rozličné úkoly. Cesta to byla pěkná, ale bohužel vcelku náročná, takže např. naše skupina nestihla obejít všechny úkoly. To nám ale vůbec nevadilo a po závěrečném rozdělení získaného pokladu jsme se příjemně unaveni vydali domů.

Zapsal: Cvrček

Aktuality

Galerijní tramvaj