Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

Tříkrálová sbírka 2014

Každým rokem počátkem ledna se naše oddíly zúčastňují charitativní Tříkrálové sbírky. A v letošním roce se nám obzvlášť dařilo, celkem se našemu středisku podařilo vybrat 115 942,00 Kč.

 

Za náš úspěch nám poděkoval i ředitel Diecézní charity Brno:

 

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte abych se také připojil k poděkování vám všem, kteří jste se o tak úctyhodný úspěch letošní Tříkrálové sbírky zasloužili. I když pro nás výše vybrané částky není jediným hlavním kritériem úspěšnosti sbírky, přímá úměra je zde patrná: dá se říci, že čím více financí vybereme, tím více pomůžeme lidem v nouzi, čím je vyšší výtěžek, tím více naši koledníci navštívili domácností a rozdali více požehnání.

Díky vám za vaše nasazení, výdrž, nadšení i zanícení, všichni na svých místech jste odvedli kus práce, kde odměnou je nám Tříkrálový úspěch i v dnešní nelehké době, která všemu církevnímu moc nepřeje. O to více si vážím vašeho úsilí, že se nám podařilo se stmelit a vytvořit jeden tým jako úspěšnou bariéru a hráz negativním náladám ve společnosti a prokázat, že jsme vždy a jakýchkoliv okolností připraveni pomáhat sociálně potřebným.

Díky vám všem,

O. Haičman, DCHB

 

A jak to viděli naši koledníci v jednotlivých oddílech?

 

Tříkrálové koledování v Lelekovicích - 4. 1. 2014

Protože se i Vranovská smečka chtěla zapojit do Tříkrálové sbírky, po dohodě s organizátory ve vranovské farnosti jsme dostali přidělený úsek v Lelekovicích. V sobotu po obědě jsme se nejdříve s ostatními koledníky sešli u školy, kde jsme dostali požehnání na cestu a už jsme mazali do svých uliček. Sice od chaloupky k chaloupce to byl občas kus cesty, takže mnohé z našich vlčátek ke konci již bolely nožičky, ba i díky obdrženým cukrátkům přišla na někoho žízeň, přesto jsme statečně obešly všechny domy v přiděleném úseku, za zpěvu tříkrálové koledy jsme zájemcům popsali křídou veřeje dveří, podarovali letáčkem a cukříkem a posléze nasoukali obdržené bankovky do pokladničky. Díky úsilí naši sedmice koledníků jsme dokázali pokladničku slušně zaplnit. My měli dobrý pocit ze spáchaného dobrého skutku, potřební lidé, kterým výtěžek Tříkrálové sbírky Charity ČR pomůže, zase ocení štědrost dárců. No, nestálo to za to ?
A naše radost se ještě zvětšila, když jsme se dozvěděli, že se nám podařilo vybrat do naší pokladničky 6.930,– Kč.

Vašek, 91. oddíl

 

Tříkrálová sbírka Hnědé šestky 6. 1. 2014

Naše Hnědá šestka měla letos to štěstí, že jsme měli schůzku přímo na Tři krále. Na naši tradiční Tříkrálovou sbírku jsme se jak se patři vybavili a tak po zahájení schůzky byla klubovna plná králů s hudebními nástroji a blyštivými korunami. Po krátké modlitbě jsme vyrazili do terénu. Rozdělili jsme se do tří skupin, abychom měli větší šanci zastavit a oslovit více lidí. Dvě skupiny operovaly před Intersparem a jedna se utábořila u Lidlu. Počasí nám letos přálo, a to i když již byl leden. Teploty se držely nad nulou a tak se vybíralo lépe než obvykle. Nakonec jsme vybrali okolo šesti a půl tisíce, což považujeme za úspěch. Děkujeme všem našim králům a příští rok se opět těšíme do terénu!

Divoš, 91. oddíl

 

Tříkrálová sbírka v Žebětíně - 11. 1. 2014

V sobotu 11. 1. jsme se opět sešli, abychom pomohli podpořit nemocné, hendikepované, seniory, maminky s dětmi v tísni a další jinak sociálně potřebné skupiny lidí. Letos se nás ovšem sešlo mnohem více, než tomu bylo v minulých letech, řečí čísel šlo o 36 králů a královen. Díky takovému počtu a také díky slunečnému počasí se nám povedlo obejít celý Žebětín. Nakonec jsme vybrali rekordních 61 939 Kč. Děkujeme všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili, ať už při koledování nebo finanční pomocí.

Čára, 72. oddíl

 

 

 

Aktuality

Galerijní tramvaj