Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

Zemřel bratr Jiří Lang - Orko

 

Ve středu 8. února zemřel ve věku 81 let bývalý činovník 91. oddílu a našeho střediska, člen oddílu Velena Fanderlíka, opravdový skaut a skaut-mukl, bratr Jiří Lang – Orko.

 

V poválečných letech člen 64. oddílu katolických skautů u minoritů, po „únorovém vítězství pracujícího lidu“ v roce 1948 aktivně bojoval v odbojové skupině Jana Masaryka proti totalitě, za což byl v roce 1949 odsouzen za provinění velezrady k 2 a půl letům vězení.

 

V roce 1968 se stává činovníkem 91. oddílu, právě on přivedl 91. oddíl i naše středisko na Staré Brno. Společně s Fakirem učí nové rádce, má na starosti skautskou družinu Jestřábů. Oddílu zůstává věrný i po zákazu Junáka v roce 1970. Vykonává funkci hospodáře střediska.

 

Od roku 1994 je členem Skautského oddílu Velena Fanderlíka, kde jsou sdruženi ti, co za své občanské nebo skautské postoje byli v minulosti perzekuováni totalitními režimy v bývalém Československu.

 

Bratře Orko, čest Tvé památce!

 

S našim bratrem jsme se rozloučili v pondělí 13. 2. 2012 při mši svaté v 14.00 hod. v kostele sv. Leopolda u Milosrdných bratří a následně jsme ho doprovodili na jeho poslední cestě na Ústředním hřbitově.

Aktuality

Galerijní tramvaj